Corona update 14-10-2020

Corona update 14-10-2020

Dames en heren,

We weten het allemaal: Corona-crisis.

Het kabinet doet er alles aan om de besmettingen met het Covid-19-virus te verminderen. Gisteravond heeft onze regering voor de komende 4 weken verregaande landelijke maatregelen afgekondigd. Beperking van het aantal contacten en reisbewegingen zijn hierbij belangrijk. Het doel is om Corona uit te bannen ten behoeve van onze volksgezondheid in Nederland.

Het bestuur van Minerva heeft vanavond vergaderd. We hebben besloten:

  1. dat voor de leden tot 18 jaar de trainingen de komende 4 weken doorgaan (volgens de landelijke richtlijnen);
  2. dat voor de leden vanaf 18 jaar de trainingen de komende 4 weken na vandaag, niet doorgaan.

Natuurlijk hebben we overwogen om trainen met vier personen (inclusief trainer) mogelijk te maken. Maar wij vinden dat wij deze verantwoordelijkheid voor eenieders gezondheid in deze tijd niet kunnen en willen dragen. Hoe zwaar het ons ook valt om de 18+ leden de komende 4 weken niet te laten trainen, nemen we dit besluit om de gezondheid van onze leden en van de mensen om ons heen te beschermen. Wij hopen dan ook van harte dat we met z’n allen in Nederland Corona er onder krijgen. En wij als Minerva dragen daar een steentje aan bij. Om daarna weer met goede gezondheid en sportplezier aan het volleyballen te gaan.

Voor iedereen nu, een hele goede gezondheid toegewenst!

Namens het bestuur,

René de Munnik, secretaris