Nevobo-richtlijnen omtrent positieve Corona test

Nevobo-richtlijnen omtrent positieve Corona test

Dames en heren,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Als er Minerva-leden zijn die positief getest zijn op Corona-besmetting volgt Minerva de Nevobo-richtlijnen. De Nevobo meldt hierover het volgende:

  1. In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
  2. Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden, maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
  3. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Het bestuur van Minerva vraagt jullie dan ook om bij een positieve uitslag van de Corona-test om deze stappen te volgen. We verzoeken onze leden om zo snel mogelijk via de eigen trainer het team te informeren.

Dit alles om de gezondheid van onze Minerva-leden en hun familie zo goed mogelijk te borgen.

Met vriendelijke groet,

René de Munnik, secretaris Minerva