Koninklijke onderscheiding Wim Jansen

Koninklijke onderscheiding Wim Jansen

Zaterdag 12 november is Wim Jansen door burgemeester W. van Hees Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Wim en Inca waren met de kinderen Margreet, Yvonne, Jan-Willem en Hans, partners, kinderen en kleinkinderen voor een georganiseerd familiediner bij Wijnand van Delft in Drunen. Tijdens het aperitief zijn zij verrast door de binnenkomst van de burgemeester, een delegatie van het kabinet van de burgemeester en delegaties van de huurdersvereniging, Beach Heusden en Minerva. 

 

Na een mooie warme speech van de burgemeester is Wim Koninklijk onderscheiden. 

Wim van harte gefeliciteerd met de onderscheiding. Het is jou zeer gegund!    

 

Graag delen wij met jullie wat Wim Jansen voor Ever Ready en Minerva betekent heeft. 

 

Wim is in 1978 lid geworden van Ever Ready, toen Van Zandvoort/ER geheten.  

Wim gaf vanaf dat moment training aan een groepje mini’s in het gymzaaltje bij De Bussel (toen nog de Aloysiusschool). De reden van zijn lidmaatschap en trainerschap was niet anders dan zoals het vaak gaat: zoon Jan-Willem was gaan volleyballen. Via de kinderen komen de ouders in de club. 

 

Wim is niet de man van de techniek of de tactiek; hij bemoeide zich niet met trainers en coaches. Wim was en is ook niet van de grote woorden, maar hij stond én staat er als het belangrijk of moeilijk is.  

De belangrijkste kracht van Wim is de verbinding die hij weet te maken met de vele mensen om hem heen. Daarmee een sfeer en enthousiasme creërend waarin ook andere leden van de volleybalvereniging bereid zijn om vrijwilligerstaken op te pakken.  

 

Wim is in een crisissituatie in het najaar van 1985 voorzitter van Ever Ready geworden. Heren 1 was in april 1985 voor het eerst uit de toen nog landelijke 3e divisie gedegradeerd. Naast de sportieve teruggang en de uitstroom van een aantal goede spelers, stopte ook Jan van Zandvoort na tien jaar met de sponsoring van Ever Ready. Een bijzonder moeilijke tijd voor de vereniging, zowel sportief als financieel. Wim heeft er toen met zijn bestuur voor gezorgd dat de ‘vrije val’ tot stilstand kwam en dat er een goede basis werd gelegd om stapsgewijs te werken aan een gezonde vereniging.  

Dit resulteerde later in de promoties van Heren 1 zodat zij in 1994 uit mochten komen in de landelijke 2e divisie. Niet alleen Heren 1 is in een positieve flow geraakt, ook Heren 2, de dameslijn en de opleiding van de jeugd hebben in die tijd enorm grote stappen gezet en de positieve lijn van harte uitgedragen. Ook Dames 1 en Dames 2 promoveerden enkele keren.  

De positieve ontwikkeling die Ever Ready mee maakte kwam uiteraard niet alleen door Wim, maar ook doordat hij goede mensen om zich heen had weten te verzamelen.  

 

Na overdracht van het voorzitterschap aan Jan van den Heuvel in 1990 is Wim actief gebleven als trekker van de sponsorcommissie, stimulator van vele activiteiten die door de vereniging op touw werden gezet en vertrouwenspersoon van de vereniging.  

 

Voorafgaand aan Wim zijn tweede periode als voorzitter van Ever Ready vond er een bestuurscrisis plaats. Na een mislukte eerste fusiepoging tussen Ever Ready en Quos Ego op 31 december 2002 bestond het toenmalige Ever Ready bestuur uit nog maar vier bestuursleden. Na het aftreden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) is onder leiding van de a.i. voorzitter van de Technische Commissie in zes weken tijd een nieuw bestuur samengesteld dat uit zeven bestuursleden bestond, waarvan Wim Jansen de voorzitter was. Het bestuur werd tijdens de ALV op 28 juni 2003 geïnstalleerd. 

 

In het seizoen 2004/2005 had Wim Jansen een belangrijk aandeel in de tweede fusiepoging van Ever Ready met Quos Ego. Samen met de voorzitter van de Technische Commissie en twee leden van Ever Ready maakte Wim deel uit van de fusiecommissie, die verder bestond uit de voorzitter en secretaris van Quos Ego en twee leden van Quos Ego. De fusiecommissie werd begeleid door de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS). De voorbereidingen van de fusie startte in september 2004 en eindigde in de fusie van Ever Ready en Quos Ego op 30 juni 2005, wat resulteerde in de nieuwe vereniging Minerva. Bij de start van de nieuwe vereniging werd er een nieuw bestuur geïnstalleerd. Wim die inmiddels 64 jaar was besloot dat het een goed moment was om het stokje over te dragen en stopte met zijn bestuursactiviteiten.  

 

Als aanjager, organisator van het toernooi en sponsorwerver vond Wim een nieuwe uitdaging in het  beachvolleybal in de gemeente Heusden. Tot op de dag van vandaag is Wim actief bij het beachvolleybal in Heusden betrokken. 

 

Wim is tot september 2022 actief gebleven voor vv Minerva. Tijdens de ALV heeft hij zijn lidmaatschap van de Vertrouwenscommissie neergelegd. Na een 44 jaar actief lidmaatschap van de vereniging!  

 

Bij de uitreiking waren namens Minerva / Ever Ready en Beach Heusden Lourens van der Linden, Joost Sluijter, Toine Verhoeven, Pierre van den Heuvel, Alex van Zandvoort, Ton Klerks, John Cottier, Harry Berkelmans, Michel Berkelmans, Leo Verstraeten, Maarten en Helga van Oirschot, Christine de Gouw en ondergetekende. En het mooie van zo’n gezelschap: het was net een kleine reünie.   

Alexander van Kessel was wel onderweg naar Drunen maar het openbaar vervoer heeft hem in de steek gelaten.    

 

Namens volleybalvereniging Minerva, 

Fons van Aart, voorzitter.