Uitgangspunten Minerva Volleybalschool

Uitgangspunten Minerva Volleybalschool

 

Twee oude topclubs uit Vlijmen en Drunen werden al een aantal jaren geleden ineen gesmeed tot een nieuwe club. Na een fusie is het voor een vereniging altijd moeilijk haar draai weer te vinden. Een nieuwe weg werd ingeslagen in 2015 toen een nieuw bestuur en nieuwe trainers de club kwamen versterken. Samen werd stap voor stap een nieuw beleid ontwikkeld om de vereniging naar een hoger plan te brengen. In het verleden hadden beide clubs op divisieniveau geacteerd en dat niveau mag gerust terug in deze regio zuid. Onder het kopje “Minerva on the Move” werd een visie voor de toekomst gesmeed en  dit resulteerden o.a. in de Minerva Volleybalschool.

Ontstaan uit een discussie van een aantal enthousiaste trainers (Jos, Shedy en Ed) en Ton van Oers als belangrijkste supporter en adviseur niet te vergeten. Opgepakt door het vernieuwde bestuur en een idee werd een beweging. Het startpunt was in 2015 en stap voor stap proberen we als club aan onderstaande uitgangspunten te werken en voor trainers en spelers een stimulerende volleybalvereniging te zijn met duidelijke uitgangspunten over de richting waarin we willen bewegen, door jaarlijks haalbare stappen in de ingeslagen richting te zetten.

 

THE MOMENT OF THRUTH!

 

 

Minerva Volleybalschool (op weg naar “Masters in Volleybal”!)

 

Voor een vereniging die vooruitgang wil, een gezonde bijdrage wil leveren met volleybal als middel, om sportieve groei te bereiken is er maar één factor van cruciaal belang het opleiden van de volleyballers in een  warme en inspirerende sfeer. Iedere week opnieuw dient de trainer deze kwaliteit neer te zetten op de training. Dat is het moment van de waarheid, hier wordt het onderscheid gemaakt tussen wat met een volleybal bezig zijn en talenten opleiden tot een zo optimaal mogelijke beheersing van het spel in een gezond en stimulerend sportklimaat. Het talent helpen zich te ontwikkelen en bij voorkeur ook aan de vereniging te binden, toekomst te bieden.

 

MINERVA: Daar speel je volleybal, in je jeugd, als senior en als recreant, in een warme en gezellige en inspirerende omgeving, met plaatsgenoten, vrienden en familie als teamgenoten.

 

 

 1. Minerva wil een vereniging zijn die zich onderscheid. Met goed opgeleide, gediplomeerde trainers voor alle trainingsgroepen in een uitstekende sfeer. Andere verenigingen zijn welkom om een samenwerkingsverband met Minerva aan te gaan om dit doel ook te bereiken.
 2. Met trainers op meerdere niveaus die elkaar verder helpen door een systeem van onderlinge feed back en in/bij/na scholing, via thema trainingen, gezamenlijke workshops en opleiding faciliteiten in samenwerking met de Nevobo opleiders. Met trainers diegestimuleerd worden hun vak bij te houden, die gefaciliteerd en gestimuleerd worden om b.v. de  Nevobo licentie te behalen.
 3. De kwaliteit van de trainingen is terug te vinden in de mate van volleybalontwikkeling van de leden. Het volleybalniveau en plezier van de leden bepaalt de kwaliteit van de vereniging, daarom is investeren in opleiding en een warm en uitdagend leerklimaat, van cruciaal belang voor een gezonde vereniging en de ontwikkeling van volleybal in de regio.
 4. Het verzorgingsgebied van Minerva loopt van Waalwijk oost t/m Den Bosch west. In deze regio wil Minerva zich ontwikkelen tot het regionaal volleybal expertise centrum

 

 

      

 

 

Werkwijze – doelen komende jaren

 

Alle trainingsgroepen binnen de vereniging staan onder leiding van een gediplomeerde trainer (minimaal VT2 opleiding). De “over all” verantwoordelijkheid voor de trainingen binnen de vereniging liggen bij een trainer van het niveau VT3 of hoger. Deze is tevens verantwoordelijk voor de coaching van de trainers in domeinen Jeugd, recreatief, senioren dames en heren, beachvolleybal.

 

Elke trainer houdt zijn vak bij en bezit bij voorkeur  een geldige Nevobo licentie, de vereniging ondersteunt en faciliteert hierin actief door een opleidingssysteem van regelmatige feedback, thema workshops, (mini) symposia, evaluaties en onderlinge afstemming en technische hulpmiddelen (deels nog te ontwikkelen)

In toenemende mate is het de bedoeling dat de vereniging werkt met:

 

 

 1. Een meerjaren opleidingsplan waarin met alle technische ondersteuning die er voorhanden is, de trainers ondersteund in hun werk.
 2. De trainers optreden als de ambassadeurs van de vereniging. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid. Het bestuur en de diverse werkgroepen/commissies ondersteunen de trainers hierin. De trainer is de cruciale verbindingsschakel naar de spelers / het team
 3. De teams / leden (ook ouders) intensief worden betrokken bij de besluitvorming binnen hun team (o.a. door ouderavonden en instructie bijeenkomsten voor ouders die coachen)
 4. Om de ontwikkeling van leden / teams te stimuleren ook speciale thema trainingen met meerdere trainers aan te bieden. (kan voor meerdere teams samen of voor specifieke functies, b.v. alleen voor spelverdelers, Mid aanvallers etc.)
 5. De voortgang van de teams meerdere keren per jaar te evalueren, door een trainer van minimaal VT3 niveau. Leerdoelen worden per persoon af te spreken.
 6. Focus voor de vereniging ligt op de jeugd. Hier wordt al veel aandacht aan besteed. De trainingen volgen ook de trends in de sport ( smashbal – beachvolley etc.) en de bedoeling is op langere termijn een door  de NeVoBo erkend expertise centrum te worden.
 7. Ieder jaar wordt er verantwoording afgelegd over de groei van de teams in de ledenvergadering en wordt per team een evaluatie met een van de verantwoordelijke begeleiders gehouden

 

 

Trainers in opleiding door de bondscoach zitvolleybal / opleider van de Nevobo Pim Scherpenzeel 2017 / 2018

[/vc_ro