Organisatie

Bestuur

Hans van Daelen

Voorzitter

René de Munnik

Secretaris

Vincent Knopf

Penningmeester

Jos van der Ven

Technische Zaken

Technische Commissie

Jos van der Ven

Voorzitter

Wedstrijdcomissie / Ledenadministratie

René de Munnik

Wedstrijdsecretaris

Marrit van Helvoort

Wedstrijdzaken (arbitrage)

Christine de Gouw

Kleding

Nathalie Verhoeven

Ledenadministratie

Jeugdcommissie

Natalie Heddema

Voorzitter

Communicatie Commissie

Willemien Jobsen

Interne communicatie

Ivo Wouters

Algemeen

Laura Datta

Website

John van Eeten

Social media