Organisatie

Bestuur

Fons van Aart

Voorzitter, Ad interim

René de Munnik

Secretaris

Vincent Knopf

Penningmeester

Jos van der Ven

Technische Zaken

Natascha Schipperheyn

Ondersteuning Bestuur

Technische Commissie

Jos van der Ven

Voorzitter

Wedstrijdcomissie / Ledenadministratie

René de Munnik

Wedstrijdsecretaris

René de Munnik

Wedstrijdzaken (arbitrage)

Christine de Gouw

Kleding

Nathalie Verhoeven

Ledenadministratie

Jeugdcommissie

Natalie Ligtvoet

Voorzitter

Communicatie Commissie

Willemien Jobsen

Interne communicatie

Ivo Wouters

Algemeen

John van Eeten

Social media

Commissie vertrouwenspersonen

Femke van Beek

Vertrouwenspersoon

Lourens van der Linden

Vertrouwenspersoon

Commissie van beroep

Ivo Wouters

Lid commissie van beroep

Wim Jansen

Lid commissie van beroep