Minerva kent verschillende commissie die er voor zorgen dat de vereniging kan bestaan

 

Communicatie

Deze commissie houd zich bezig met:

  • Het verzorgen van de website van Minerva.
  • Het maken en versturen van nieuwsbrieven
  • Beheren van de sociale media van Minerva

De commissie bestaat uit:

  • Willemien Jobsen
  • Dion Klaassen
  • Manon van Oijen
  • Ivo Wouters

Email: communicatie@vvminerva.nl

 

Wedstrijdzaken

De commissie bestaat uit:

  • Anne Spuijbroek
  • Esther Zonneveld
  • René de Munnik
  • Christine de Gouw

Email: wedstrijdzaken@vvminerva.nl

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie beheert de ledenlijst van de vereniging. Aanmelden als nieuw lid van Minerva loopt via de ledenadministratie. Daarnaast zorgt de ledenadministratie er voor dat alle leden die competitie spelen aangemeld worden bij de Nevobo.

  • Nathallie Verhoeven

Email: leden-adm@vvminerva.nl

 

Jeugdcommissie

De commissie bestaat uit:

  • Manon van Oijen
  • Thijs van Hoof
  • Fleur van den Heuvel
  • Sterre van Eeten
  • Hilde Sluijter

Email: jc@vvminerva.nl

 

Evenementencommissie

Deze commissie houd zich bezig met:

  • Het organiserven van gave evenement voor de hele club.

De commissie bestaat uit:

  • Jeroen van Aart
  • Dion Klaassen
  • Maurice Schaalje
  • Gerben van Dongen

Email: evenementen@vvminerva.nl

 

Commissie van Beroep

Deze commissie houd zich bezig met:

  • Als leden door het bestuur worden geroyeerd, kunnen deze leden in beroep gaan tegen dit besluit bij de commissie van beroep.
  • De commissie van beroep is onafhankelijk van het bestuur en bestaat uit drie leden. 

De commissie bestaat uit:

  • Ivo Wouters
  • Ester van Wanrooij
  • Nicolette Slot 

Email: commissievanberoep@vvminerva.nl

 

Vertrouwenspersonen

Deze commissie houd zich bezig met:

  • Volleybalvereniging Minerva kent twee vertrouwenscontactpersonen, zowel een man als een vrouw. De vertrouwenscontactpersonen hebben geen zitting in het bestuur of andere commissies, zijn geen trainer, coach of begeleider en zijn meerderjarig.
  • Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag kun je dit melden bij de vertrouwenspersoon. Bij een vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt, als je met ongewenste omgangsvormen te maken hebt. Erover praten kan erger voorkomen. Het lucht vaak op als men iemand deelgenoot kan maken van wat er is gebeurd. De vertrouwenspersoon kan informatie geven en helpen zoeken naar oplossingen. Denk hierbij aan bemiddeling tussen partijen of begeleiding bieden bij het indienen van een officiële klacht bij een klachtencommissie van de NeVoBo.
  • Dit alles gebeurt uitsluitend met de toestemming van het slachtoffer en in strikte vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon kan, voor zover nodig en gewenst, een verwijzing regelen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

De commissie bestaat uit:

  • Veronique de Kort
  • Lourens van der Linden

Email:  vertrouwenspersonen@vvminerva.nl